Menü

Wolfganga Beinerta na Uniwersytecie Wroclawskim

Wolfganga Beinerta na Uniwersytecie Wroclawskim

Uniwersytecie Wroclawskim: Wolfgang Beinert – typograf, artysta, grafik we Wrocławiu!

 

Wyklad Wolfganga Beinerta na Uniwersytecie Wroclawskim środa, 25.10.2006. Godzina 18.15 Miejsce spotkania: Uniwersytet Wroclawski, Instytut Filologii Polskiej, Sala Mikulskiego, Plac Nankiera 15, 50-140 Wrocław, Polska Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wroc?awskiego zorganizowa? wyk?ad Wolfganga Beinerta, znanego niemieckiego typografa, grafika i artysty. Tematem spotkania była typografia w zachodnioeuropejskiej grafice użytkowej (Westeuropäische Typographie im Graphic Design). Spotkanie odbyło się 25 października 2006 r. o godz. 18.15 w Instytucie Filologii Polskiej (pl. Biskupa Nankiera 15) w sali Mikulskiego.

Wyklad Wolfganga Beinerta na Uniwersytecie Wroclawskim.

Wyklad Wolfganga Beinerta na Uniwersytecie Wroclawskim. Foto: Dr. Ewa Repucho.

 

Twórca ten zajmuje się głownie luksusową grafiką użytkową, a główną część swojego wystąpienia oprał na analizie typograficznej własnych prac. Przedstawił on porównania czcionek, opisy ich charakteru, powiązania typografii z historią i jej wpływ na kształtowanie się czcionek oraz błędy typograficzne wynikające z niewiedzy osób składających tekst. Zasadnicza teza dotyczyła niezmienności typografii od pięciuset lat. Twórczość polega na subtelnym doborze części, które składają się na obraz: fotografa, czcionka, papier, układ czyli efekt działań typografa. Treść często się zapomina, jednak wrażenia emocjonalne dobrej grafiki użytkowej pozostają niezapomniane jak twierdzi Beinert Wolfgang. Organizatorzy: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, dr Ewa Repucho i dr Renata Aleksandrowicz. TŁumaczenie symultaniczne: dr Elzbieta Herden.

Informacje: www.uni.wroc.pl
Übersetzung: Deutsch

.

.

.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!